Kulturpleje

Vi tilbyder forskellige former for kulturpleje, hvor vi benytter os af specialbyggede maskiner (Egedal og Jutek), som er skånsomme mod både træer og miljøet.

Knusning

Mange skovdistrikter ønsker i dag at anlægge kulturer med løvtræ, pyntegrønt og juletræer med henblik på mekanisk renholdelse. Et godt grundlag herfor, er en jævn og stødfri overflade, som passer til redskaberne, samt et minimalt ukrudtstryk.
Til knusning i spor eller til knusning af hele kulturer.

Plantning

Nyplantning eller efterplantning udføres på både store og små arealer. Ved nyplantninger kan vi med vores plantemaskine plante i størrelser op til 2/2ère og vi har kontakt til Danmarks bedste leverandører af planter og hjælper gerne med kontakten.

Stabfræsning

Kulturen vil få mere luft, bliver lettere at arbejde i, reduceret topskudsvækst de følgende vækstsæsoner, præsenterer kulturen bedre for køber samt en lettere og hurtigere oparbejdning.
Vi kan stabfræse med 12, 15 eller med 18 cm. fræserhoved.
Kapacitet 450 - 500 træer pr. time

 

Gødskning

Maskinel gødskning af kulturer med enten stribegødskning eller bredgødskning kan med fordel foretages over 2 omgange, og få en bedre udnyttelse af gødningen.
Vi udfører ligeledes farvegødskning i August - September.

Sprøjtning

Afskærmet sprøjtning med vores specialbyggede portal traktor Jutek kan foretages hele året, bortset fra strækningsperioden i maj-juni. Vi sprøjter 3 rækker ad gangen og er ikke afhængige af sprøjtespor i kulturen.


Formklip

Vi tilbyder formklip i alle kulturer med henblik på eksport af smallere og tættere træer. Denne procedure foregår manuelt.