Profil

ForstTeam har en stor egenproduktion af nordmannsgran, rødgran samt omorika. Vi har mange års erfaring med eksport på det europæiske marked.

ForstTeams styrke ligger i leveringer til tiden samt at vores produkter er pakket sikkert på paller.

Firmaet er baseret på en stabil og effektiv medarbejder stab, der har stor erfaring og ekspertise i faget.

ForstTeam er med helt i front med hensyn til maskinel kulturpleje til stabfræsning, sprøjtning, plantning samt gødskning. Og følger ligeledes udviklingen af nye arbejdsmetoder inden for topskudsregulering, formklip samt renholdelse af kulturer.

Ønsker De yderligere oplysning om ForstTeam ApS er De velkommen til at kontakte os.

>>Ramskov-grafik<< ForstTeam ApS | Sandbjergvej 26 | Søvind | DK-8700 Horsens | Mail: info@forstteam.dk